Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo – procedūra, kurios tikslas įvertinti ar planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama veikloms įrašytoms į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą.

Daugiau