Kūdrų įrengimo projektai

Kūdrų įrengimo projektai – Siekiant įrengti kūdrą žemės sklype būtina parengti kūdros įrengimo projektą.  Projektas reikalingas, kai planuojama įrengti kūdrą, kurios plotas didesnis kaip 0,1 ha. Parengtas projektas turi būti suderintas su atsakingomis institucijomis.