Poveikio aplinkai vertinimas

Poveikio aplinkai vertinimas – procedūra, kuriuos tikslas nustatyti ar planuojama veikla leistina pasirinktoje vietoje. Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas veikloms įrašytoms į PAV įstatymo 1 priedą, bei, kai atlikus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras priimama išvada, kad planuojamai veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą.

Daugiau