Įgyvendiname

Dėl atliekų tvarkymo veiklos

Situacija

Įmonė planavo plėsti jau vykdomą atliekų tvarkymo veiklą, numatydama papildomai tvarkyti statybines atliekas. Aplinkos apsaugos agentūra, vadovaudamasi Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punkto nuostatomis, nurodė, kad dėl planuojamos praplėsti veiklos, aplinkai bus daromas neigiamas poveikis, todėl reikia atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Minėtos įmonės atstovai kreipėsi į mus prašydami nustatyti, ar tikrai Aplinkos apsaugos agentūra teisingai įvertino planuojamos ūkinės veiklos plėtrą ir ar pagrįstai paprašė atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Kruopščiai išnagrinėjus dokumentus bei Aplinkos apsaugos agentūrai pateikus papildomų ir patikslinančių dokumentų apie planuojamos veiklos plėtrą, minėta institucija savo poziciją pakeitė.

Rezultatas 

Įmonė galėjo koncentruotis į savo veiklos plėtrą, užuot gaišusi laiką ruošdama nebūtinus dokumentus ir klaidžiojusi biurokratiniuose labirintuose.