Įgyvendiname

Dėl žemės sklypo detaliojo plano korekcijos

Situacija

Verslininkas, plėsdamas verslą Vilniaus mieste, užsakė parengti žemės sklypo detaliojo plano korekciją. Įmonė parengtame detaliajame plane nurodė žemės sklypo užstatymo tankumą 80 %. Parengto detaliojo plano korekcija buvo pateikta derinti atsakingoms institucijoms. Aplinkosaugininkai nurodė, kad planuojama vietovė patenka į gamtinio karkaso teritoriją, todėl žemės sklypo užstatymo tankumas turi būti mažinamas iki 30 %. Verslininkas kreipėsi į mus, nes jo tai netenkino. Jeigu detalaus plano korekcija būtų patvirtinta su 30 % užstatymo tankumu, į žemės sklypą netilptų planuojamas statyti komercinis statinys. Išanalizavus žemės sklypą bei jį supančią teritoriją pavyko aplinkosaugininkams įrodyti, kad minėtoje teritorijoje gamtinis karkasas stipriai pažeistas, todėl vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais žemės sklypo užstatymo tankumas gali būti didinamas daugiau kaip 50 %. Galiausiai detaliojo plano korekcija buvo patvirtinta su 80 % užstatymo tankumu.

Rezultatas 

Verslininkas džiaugiasi profesionalų suteikta pagalba.