Įgyvendiname

Dėl valstybinės žemės, įsiterpusios tarp privataus žemės sklypo ir ežero, įsigijimo

Situacija

Asmuo kreipėsi į mus, prašydamas konsultacijos dėl valstybinės žemės, esančios tarp jam priklausančio žemės sklypo ir ežero, įsigijimo. Nurodė, kad prieš tai lankėsi Nacionalinėje žemės tarnyboje, Žemės ūkio ministerijoje, privačiose žemėtvarkos klausimus sprendžiančiose įstaigose, prašydamas patarti, kaip įsigyti minėtą valstybinės žemės plotą. Tiek Žemės ūkio ministerijoje, tiek Nacionalinėje žemės tarnyboje, tiek privačiose įstaigose specialistai nurodė, kad jam galimybės įsigyti apie 5 m pločio ir 30 m ilgio valstybinės žemės, esančios tarp jam priklausančio žemės sklypo ir ežero, nėra, nes minėtas valstybinės žemės plotas neatitinka įsiterpusio valstybinės žemės ploto sąvokos.

Atidžiai išnagrinėję visus jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo suformavimu susijusius dokumentus, nustatėme, kad jam priklausančio žemės sklypo kadastriniai matavimai atlikti neteisingai. Detaliajame plane, kuriame suprojektuotas šis žemės sklypas, nurodyta, kad jis rytuose ribojasi su ežeru. Pažymėtina, kad teisės aktuose, reglamentuojančiuose kadastrinių matavimų atlikimą, nurodyta, kad kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo dokumentą, todėl darytina išvada, kad žemės sklypas turėjo būti pamatuotas taip, kad rytinė riba ribotųsi su ežeru, o ne 5 m atstumu iki ežero.  Atsižvelgdami į tai,  atlikome naujus kadastrinius matavimus, kuriuos suderinome su Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Rezultatas

Žmogui nebereikėjo pirkti sklypo, kurį eilę metų nesėkmingai bandė įsigyti. Šis jam ir taip priklausė.