Nuosavybės teisių į žemę atkūrimas

Nuosavybės teisės į žemę atkuriamos asmenims (paveldėtojams), kurių turtas buvo nacionalizuotas.