Valstybinės žemės pirkimas-pardavimas ir nuoma

Valstybinė žemė be aukciono parduodama ar nomuojama esamų statinių eksploatavimui