Valstybinės ar privačios žemės užėmimo klausimai

Neretai pastatomi statiniai (ūkiniai pastatai, tvora) svetimoje ar valstybinėje žemėje. Užtveriamas kelias privažiavimui prie privačios nuosavybės. Sukčiaujant, manipuliuojant ar nesilaikant nustatytų teisės aktų užvaldoma žemė.