Valstybinės žemės suteikimas laikinam naudojimui

Valstybinė žemė gali būti suteikiama asmenims laikinai naudotis žemės ūkio veiklai