Kam Jums to reikia

Valstybė siekia darnios teritorijų raidos, kad galėtų kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius, todėl nustato įvairias gaires bei sąlygas išteklių naudojimui, atkūrimui bei kitiems klausimams.

Norint vystyti savo veiklą, būtina į tai atsižvelgti bei remtis tritorijų planavimo įstatymu, bei jį įgyvendinančiais teisės aktais.