Kas yra teritorijų planavimas

Tai Lietuvos įstatymais bei teisės aktais remiantis vykdomas procesas, kuriuo siekiama darnaus teritorijų vystymo šalyje.  Jis apima:

  • Žemės naudojimo prioritetų nustatymą;
  • Aplinkosaugos ir paveldosaugos prioritetų nustatymą;
  • Visuomenės sveikatos saugos bei kitų priemonių nustatymą.
  • Inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą;
  • Gyvenamųjų vietovių bei gamybos infrastruktūrų kūrimą ir kitus klausimus;
  • Atsakingu teritorijų planavimu siekiama sudarryti sąlygas gyventojams plėtoti veiklai, reguliuoti užimtumą bei užtikrinti visuomenės ir privačių interesų suderinimą.