Kokiais atvejais būtina rengti teritorijų planavimo ar žemės valdos projektus
  • Siekiant padalinti, sujungti ar performuoti žemės sklypus;
  • Planuojant naujus namų kvartalus;
  • Ūkininko sodybos vietai parinkti;
  • Siekiant nustatyti užstatytų ir numatomų užstatyti teritorijų naudojimo reglamentus;
  • Kai reikalinga suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacinių koridorių tinklą;
  • Kai reikalinga nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
  • Kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.