Konsultuojame

Aplinkosaugos klausimai

Kam to reikia

Aplinkosauginis ūkinės veiklos reguliavimas – vienas iš būdų užtikrinti darnų šalies teritorijos bei atskirų jos dalių vystymąsi, todėl siekiant vykdyti ūkinę veiklą dažnai tenka atlikti procedūras, kurių dėka įvertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir tik po to išduodamas leidimas vykdyti ūkinę veiklą.

SVARBU

Planuojant ūkinės veiklos sričių plėtrą iš anksto numatyti ir įvertinti potencialų reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai ir pasirinkti sprendimus, kurie leistų šio poveikio išvengti ar jį maksimaliai sumažinti.

Mes konsultuojame aplinkosaugos klausimais bei rengiame šiuos dokumentus