Konsultuojame

Teritorijų planavimo klausimai

Kas yra teritorijų planavimas

Tai Lietuvos įstatymais bei teisės aktais remiantis vykdomas procesas, kuriuo siekiama darnaus teritorijų vystymo šalyje.  Jis apima:

  • žemės naudojimo prioritetų nustatymą;
  • aplinkosaugos ir paveldosaugos prioritetų nustatymą;
  • visuomenės sveikatos saugos bei kitų priemonių nustatymą;
  • inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą;
  • gyvenamųjų vietovių bei gamybos infrastruktūrų kūrimą ir kitus klausimus;

Atsakingu teritorijų planavimu siekiama sudaryti sąlygas gyventojams plėtoti veiklą, reguliuoti užimtumą bei užtikrinti visuomenės ir privačių interesų suderinimą.

Kam Jums to reikia

Valstybė siekia darnios teritorijų raidos, kad galėtų kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius, todėl nustato įvairias gaires bei sąlygas išteklių naudojimui, atkūrimui bei kitiems klausimams.

Norint vystyti savo veiklą, būtina į tai atsižvelgti ir remtis teritorijų planavimo įstatymu bei jį įgyvendinančiais teisės aktais.

Mes konsultuojame klausimais, susijusiais su teritorijų planavimu ir rengiame šiuos dokumentus